Uitwerking

Uitwerking en toelichting  bij activiteiten – Loopbaan – en orientatiebegeleiding (LOB) planner – regio NWN


Open Dag op MBO
Op de Open Dag zetten de MBO’s hun deuren open om de sfeer / beleving van de opleidingen en locaties te proeven en om in contact te komen met de teams en studenten. Zie voor data de website van de opleiding.

http://www.mbo-dag.nl/open-dagen

Opleidingsmarkt
De opleidingsmarkt wordt in de maand november georganiseerd; op die markt presenteren zich alle MBO opleidingen uit de regio. Je kunt bij al de opleidingen met al je vragen terecht en zo informatie verzamelen over opleiding en toelatingseisen.

Contactpersonen:
Eva Kuijpers
ekuijpers@lentiz.nl

Niet beschikbaar.
On Stage
Op dit moment alleen een activiteit in het Westlandse !
Intergrip
Intergrip is een database, waarin wordt bijgehouden door het VO welke leerlingen er uit het VMBO uitstromen en in welk opleiding deze leerlingen instromen. Voor decanen en intakers geeft het een helder en duidelijk beeld wat de status van een aanmelding bij het MBO is.

Contactpersoon:
Julia Stobbelaar

Sectororientatie op het VO – leerjaar 2

Techniekbus Albeda / Zadkine
Alleen voor scholen, die geen hofleveranciers zijn

LOB lessen (middels de website)
Op de website van een ROC / AOC krijgen leerlingen VMBO lessen aangeboden, waarmee ze duidelijkheid krijgen over de opleiding, de mogelijkheden van zo’n opleiding en de inhoud van deze opleiding.
Niet beschikbaar.
Week van de Techniek

Contactpersoon:
Warner Rosenboom
06 2040 3752
 wrosenboom@goflex.nl
Studiebeurs West
Een algemene studiebeurs waar verschillende MBO’s zich presenteren – voor 3e, 4e en 5e jaars VO-leerlingen en hun ouders/verzorgers.

http://www.studiebeurswest.nl

Contactgegevens:
Annemarie Bruinsma
annemarie@ogz.nl

De week van de Maritieme gastlessen
Netherlands Maritime Technology

Contactgegevens:
Annewieke Baank
06 10 44 62 49
 baan@maritimetechnology.nl

Gastles MC Port Event
Voor 4e jaars leerlingen

Contactpersoon:
Laurent van Luik

EIC Mainport Rotterdam
Rozenburg
0181-296027 (ma/wo/vrij 9-15 uur)
www.eic-mainport.nl

Terug naar je oude school
Terug naar je oude school is een project waarbij eerstejaars en tweedejaars studenten van ROC Mondriaan zich opgeven om een presentatie te verzorgen aan de vierdejaars leerlingen van hun oude middelbare school. De achterliggende gedachte van dit project is dat leerlingen, die op het punt staan een keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo, een goed beeld krijgen van een bepaalde opleiding op het mbo. Daarnaast vertellen de studenten hoe zij de overstap van vmbo naar het mbo hebben ervaren. Het is niet de bedoeling dat de mbo-studenten een promo-praatje houden, maar het gaat om ervaringen delen.
http://www.spirit4you.nl/form/30
Gastlessen – Transport en Logistiek
Gratis Gastlessen van Sectorinstituut Transport en Logistiek
 http://www.stlwerkt.nl/gastlessen
Excursie Civiele Bouwprojecten
“Deze excursies zijn gratis. Vervoer naar en van het bouwproject kan in overleg met de docent worden aangeboden. Het programma van een half dagdeel duurt maximaal 4 uur”
 http://www.bouwendnederland.nl/zie-civiel/programma
Gratis Gastlessen van Techniek Talent NU
“Wat: werknemers en techniekstudenten vertellen onderbouwleerlingen in een gratis gastles uit eigen ervaring over techniek Voor wie: alle leerlingen van vmbo, havo en vwo die voor hun sector/profielkeuze staan Doel: leerlingen informeren over en enthousiasmeren voor een opleiding en baan in de techniek ”
 http://www.techniektalent.nu/scholen/vmbo-onderbouw/activiteit/ambassadeurs-van-de-techniek-vo
Champs on stage
“Champs on Stage kan in principe starten op elke vmbo school in Nederland. Wel zijn voldoende financiële middelen een belangrijke voorwaarde, want ons programma wordt gefinancierd door regionale en landelijke bedrijven en vanuit gemeentelijke subsidies. In een schooljaar bestrijkt het programma een periode van 10 – 13 weken. In aanloop naar de stages zijn er, naast de klassikale workshops, spreekuren voor individueel advies. De stageperiode wordt gezamenlijk in de klas afgesloten met een presentatie of vraaggesprek. In de aanpak van Champs on Stage staat duurzaamheid centraal. Idealiter wordt daarom het programma na verloop van tijd overgedragen aan school en een integraal onderdeel van het loopbaanoriëntatie en stagebeleid op school. Deze overdracht gaat uiteraard in goed overleg. Ook is er vanuit Champs on Stage blijvende aandacht voor de kwaliteit van het programma.”
http://www.champsonstage.nl/contact
De week van de procestechniek
FIA – voorlichting in de klas
Een voorlichting voor vierde jaars leerlingen over het studeren en werken via FIA

Contactpersoon:
Eva Kuijpers
ekuijpers@lentiz.nl
Rondleiding bij (FOOD) bedrijf
Op aanvraag; voor leerlingen.

Contactpersoon:
cbakker@lentiz.nl

 

Maatwerkactiviteiten

Niet beschikbaar.
Proefstuderen op het MBO
Proefstuderen wil zeggen dat een leerling zich via een website kan aanmelden; je meldt je dan om 8:30 uur bij de MBO-opleiding en loopt dan een dag ee met een eerstejaars student – zo maak je kennis met de door jouw gekozen opleiding.
http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Voorlichtingen/Meeloopdagen.aspx
http://www.albeda.nl/decanen/nieuws/5476_Proefstuderen.htm
Niet beschikbaar.
Profielwerkstuk schrijven
Het maken van een sectorwerkstuk als examenonderdeel van het VO. Het opdoen vanb ervaring op het MBO door de VO-leerling praktisch te laten orienteren op een sector.
Girlsday / Techniek

Girlsday 2017 vindt plaats op donderdag 13 april 2017! – http://www.vhto.nl/projecten/girlsday/

Niet beschikbaar.
Lessen – Defensie; VeVa;

zie ook: http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Domeinen/Veiligheidsacademie/Veiligheid%20en%20Vakmanschap.aspx
“Bestel het lesmateriaal gratis op www.primaonderwijs.nl/VeVa. Mocht u nog vragen hebben over de bestelling, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van EDG Media, via  klantenservice@edg.nl. ”

TechNet activiteiten
gehele jaar door, op aanvraag
http://www.technetkringnwn.nl/wat-doen-we/
Bustoer FIA
met derde en/of vierde jaars leerlingen wordt gericht een bezoek gebracht aan food-bedrijven

Contactpersonen:

Francine Boerstoel
fboerstoel@lentiz.nl
Cheryl van der Staaij
cvdstaaij@lentiz.nl
Bliksemstage FIA
door JINC In samenwerking met JINC Rotterdam wordt een stage aan bedrijven georganiseerd.

 

Activiteiten gericht op decanen, mentoren, zorgcoordinatoren en (vak)docenten 

Niet beschikbaar.
MBO decanendag
De MBO Decanendag – georganiseerd door MBO platform Rijnmond en Drechtsteden – voor decanen en mentoren – in de maand oktober / donderdag voor de Herfstvakantie. http://www.mbo-dag.nl
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Be creatieve – HMC en GL
“Be Creative” Regio Zuid Holland; 4 december 2014 Grafisch Lyceum en HMC; voor decanen en LOB docenten.
www.creatiefalternatief.nl
Botlek by night
Voor decanen en docenten, die zich (ook) ingeschreven hebben voor de ween van de Procestechniek !
http://www.maintenancecollege.nl/news/22/19/Botlek-by-night
Decanendag Metatalent
De Stichting Metalent is een samenwerkingsverband van bedrijven voor bedrijven. Wij bevorderen de instroom van jongeren in de metaal-, industrie en de maritieme sector. Metalent onderhoudt om die reden al jarenlang intensieve contacten met bedrijven, bedrijfsvakscholen en het beroepsonderwijs op vmbo, mbo 2, 3 en 4 niveau en hbo. Metalent; jouw talentontwikkelaar!
www.metalent.nl

Adresgegevens:
Stationsweg 78
2991 CM Barendrecht
Tel 0180 645 455

Contactpersoon:
Rens Nagtzaam
info@metalent.nl

FIA – bezoek aan food-bedrijf
Op afspraak wordt met decanen / mentoren uit de regio een bezoek aan een of meerdere bedrijven gebracht

Contactpersoon:
Cock Wielaard
010 – 204 16 28
cwielaard@lentiz.nl

 

Sectororientatie VMBO – leerjaar 2 / 3

Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Lesmodule Havenlink (4 online – lessen)
Lesmodule over werk in de haven voor onderbouw vmbo/mavo en havo/vwo. Sluit aan bij beroepsorientatie, profiel- of sectorkeuze en aardrijkskunde. Zijn 4 online lessen.
 www.portofrotterdam.com/havenlink
Gastles MC Port Event
Gastlessen op school in oktober en een excursie in november.

Contactpersoon:
Laurent van Luik
0181-296027 (ma/wo/vrij 9-15 uur)
www.eic-mainport.nl

Lessen – Defensie; VeVa;

zie ook: http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Domeinen/Veiligheidsacademie/Veiligheid%20en%20Vakmanschap.aspx
“Bestel het lesmateriaal gratis op  www.primaonderwijs.nl/VeVa. Mocht u nog vragen hebben over de bestelling, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van EDG Media. via klantenservice@edg.nl