LOB planner

LOB Planner Agenda bekijken


Leerling heeft nog geen keuze gemaakt voor beroep of opleiding.

Opleidingsmarkt
Opleidingsmarkt (met lesbrieven)

Sectororiëntatie op het VO – leerjaar 2

LOB lessen (middels de website)
Beroepskeuzetest op website ROC / AOC
Week van de Techniek
Studiebeurs West

Gastles MC Port Event
Stages
Terug naar je oude school
Gastlessen Transport en Logistiek
Excursie – Civiele bouwprojecten
Champs on stage

Klik hier om de agenda te bekijken

Bustoer MBO Lentiz
Ouderavond / -voorlichting op VO
Gastlessen op het VO
Beroepsoriëntatie bij bedrijven
Lessen – Defensie; VeVa;
VHTO – rolmodellen (Techniek)

Klik hier om de agenda te bekijken

LOB lessen
Beroepskeuzetest
Interne oriëntatie – profielen / keuzedelen
Externe oriëntatie – bedrijven
Externe oriëntatie – opleidingen
Lesmodule Havenlink (4 online – lessen)
Gastles MC Port Event
Lessen – Defensie; VeVa;

Klik hier om de agenda te bekijkenLeerling heeft beroepskeuze gemaakt, maar de opleiding is nog niet bekend.

Sectororientatie op het VO – leerjaar 2
Techniekbus Albeda / Zadkine
Voorlichtingsmateriaal naar leerlingen VMBO 3 en 4
Week van de Techniek
Studiebeurs West
Gastles MC Port Event
Stages
Terug naar je oude school
Gastlessen Transport en Logistiek Excursie
Civiele bouwprojecten
Champs on stage
Boys and Girls Day / Techniek
De week van de procestechniek

Klik hier om de agenda te bekijken

Bustoer MBO Lentiz
Proefstuderen op het MBO
Gastlessen op het VO
Workshop volgen op het MBO
Profielwerkstuk schrijven
Beroepsorientatie bij bedrijven
Lessen – Defensie; VeVa;

Klik hier om de agenda te bekijken

Beroepskeuzetest
Voorlopige keuze
Definitieve keuze
Lesmodule Havenlink (4 online – lessen)
Gastles MC Port Event
Lessen Defensie; VeVa

Klik hier om de agenda te bekijkenLeerling is (redelijk) zeker van beroeps- en opleidingskeuze

Branche gerichte activiteit
Techniekbus Albeda / Zadkine

Excursie – Civiele bouwprojecten

Champs on stage

Boys and Girls Day / Techniek

De week van de procestechniek

Klik hier om de agenda te bekijken

Proefstuderen op het MBO
Workshop volgen op het MBO

Klik hier om de agenda te bekijken