26 nov

Nieuwe website

Op donderdag 26 november 2015 is tijdens het congres Ken je Buren ook de website www.platform-vmbombo-nwn.nl officieel in de lucht gegaan.

Met deze website is er een centrale, online plek gecreëerd. Doel van deze website is om helder en duidelijk in beeld te brengen welke activiteiten, bijeenkomsten en ontmoetingen er in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen. Maassluis en Midden-Delfland) worden georganiseerd, gericht op de doorstroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs (VO – VMBO) naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

In eerste instantie bedoeld voor decanen in het VO en MBO, maar ook voor docenten van het beroepsgerichte vak in het VMBO, voor leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s).

Met deze site willen we een totaal overzicht hebben over alle activiteiten op het gebied van leer- en loopbaanontwikkeling, oriëntatie op het vervolgonderwijs en contact maken met het MBO.

Allereerst geven we op deze site een overzicht het VO en MBO aanbod in de regio, met daarbij een overzicht van contactpersonen. Daarnaast presenteren we m.b.v. een regio-agenda welke LOB-activiteiten er (voor welke doelgroep) in de omgeving lopende dit cursusjaar worden georganiseerd.

Het beheer van deze website is in handen van de decanen, die ervoor zorgen dat de gegevens zoveel mogelijk actueel en up-to-date blijven.